t'JAECKENS Roger


Né à Ardooie, 08/08/1927
Décédé à Kongolo, 01/01/1962
Nationalité: belge
Profession à Cellule (Fr), 08/09/1949
Sous-diaconat à Leuven, 18/04/1954
Diaconat à Leuven, 12/06/1954
Ordination sacerdotale à Leuven, 11/07/1954
Consécration à Leuven,10/07/1955 
Voeux perpétuels à Leuven, 08/09/1952

Père Roger t'Jaeckens est originaire d'Ardooie (Flandre occidentale). Il avait 3 sœurs. Son père était tisserand.
Ayant été professeur au Missiecollege de Lier de 1954 à 1956, Roger continuait à être professeur au Congo, au petit séminaire de Kongolo.
Un vieux rêve se réalisait ainsi : partir en mission.
Pressé de voir son nouveau terrain d'action, dans sa hâte le Père arracha la poignée de la porte du petit avion qui l'amenait à Kongolo.
En dehors de son labeur de professeur, le Père t'Jaeckens, jeune missionnaire plein de talent, pouvait exercer son activité débordante dans les patronages de la paroisse, la reliure, le jardinage. Il s'initia même au fonctionnement de la section locale de la Mutualité Chrétienne.
Il venait d'écrire chez lui qu'il ne fallait pas s'alarmer, que tout allait bien, et cette lettre venait de parvenir ...Uittreksel uit de 'Postiljon', september 1997 (jaargang 21, n° 3)

Hij werd geboren in Ardooie, een dorp in West-Vlaanderen, op 8 augustus 1927.
Vader t'Jaeckens was een noeste vlasarbeider, het type van een echte West-Vlaamse figuur, stoer en struis, vertrouwend op God. Als lid van de fanfare heeft hij ook zijn zoon Roger de smaak voor muziek gegeven en leerde hem clarinette spelen. Dat zou later ten goede komen op het missiecollege (Lier).
In Ardooie bezocht Roger de Broedersschool tot 1941. Hij was een knappe leerling. Vanaf het vier jaar bleef hij de onbetwiste primus van zijn klas. Toch was hij graag gezien door zijn schoolmakkers, vooral omwille van zijn eenvoudig en aangenaam karakter. Ondanks zijn welslagen bleef hij de onopvallende jongen, zonder een zweem van verwaandheid. Hij was ook zeer gedienstig en erg trouw aan de dagelijkse mis. Broeder Robert, de toenmalige overste, zei van hem : " Dat is een jongen die bidt ".
In het dorp groeide Roger op samen met zijn vriend Raphaël Dewitte. Ze woonden slechts op een boogscheut van elkaar. Later vertelde Roger dat hij er al zeer vroeg aan dacht om priester of pater te worden. Maar omwille van de oorlog in 1940 en wegens gebrek aan financies kon hij geen middelbare studies beginnen. Zijn vader zond hem voor één jaar naar de vakschool van Roeselare. Toen Pater M.Vandecappelle, propagandist van de Paters van de H.Geest te Ingelmunster, bij de Broeders inlichtingen kwam vragen over hun leerling R.Dewitte, verwezen ze hem ook naar Roger t'Jaeckens, buurjongen en vriend van Raphaël. Zo kwamen Roger en Raphaël samen naar het missiecollege van Lier om missionaris te worden.
In het missiecollege was Roger steeds een knappe leerling en met ijver legde hij zich toe op de studies. In 1948 werd hij met zijn medestudenten gekleed in de Congregatie van de H.Geest en vertrok met hen naar Frankrijk, naar Cellule (departement Puy-de-Dôme), om er zijn noviciaat te beginnen. Daar verloor hij zijn beste vriend Raphaël Dewitte. Tijdens een uitstap voor alle novicen, verdronk Raphaël in het meer van Tazanat, samen met een collega die hem nog probeerde te redden. Het was een zware klap voor Roger. Telkens hij tijdens zijn studiejaren naar Ardooie kwam, was dit voor hem een pijnlijke situatie.
Na het noviciaat in Frankrijk volgde Roger de studies van filosofie en theologie in Leuven. Hier maakte hij zich ook verdienstelijk als boekbinder. Zijn doel kwam dichtbij. In 1954 werd hij priester gewijd door Mgr Bouve, toenmalig bisschop van Kongolo.
Maar er wachtte hem nog een zware beproeving. Terwijl zijn confraters mochten vertrekken naar Congo, moest Roger nog enkele jaren leraar spelen in Lier. Tenslotte mocht hij dan toch vertrekken naar de missies en zijn bestemming was Kongolo.
Daar werd hij benoemd aan het kleinseminarie. Bezield met een grote werklust hield Roger zich buiten zijn vele lesuren ook bezig met de jongerenwerking en hielp mee aan de stichting van de plaatselijke afdeling van de Christelijke Mutualiteit.
Op 1 januari 1962 werd hij samen met zijn medebroeders neergeschoten in het militair kamp van Kongolo.
Voor vader t'Jaeckens en de ganse familie was het een zware beproeving, maar als diepgelovige mensen hebben ze Gods wil aanvaard en hun blik op Hem gericht die hen eenmaal weer zal samenbrengen.
Als herinnering aan zijn missionaris heeft de gemeente Ardooie hulde willen brengen aan de martelaren van Kongolo en in een plechtige ceremonie werd op het dorpsplein, dat voortaan "Roger t'Jaeckensplein" heet,  een gedenkplaat aangebracht.

Page précédente